Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho loa Isophon P30-37A, Diatone P-610FB và Fountek NeoCD3.5H
Anh Long mang tới cho tôi 2 cặp loa gồm 1 cặp loa bass 30cm Isophon P30/37A với mong muốn làm một cặp loa ván hở kết hợp với một cặp tép mà tôi đang phân phối là tép mành Fountek NeoCD3.5H. Tuy nhiên, tôi đã tư vấn anh nên...
Thiết kế phân tần 2 đường tiếng và lên thùng cho cặp driver Sony 30cm màng gỗ và cặp tép Siemens 11cm
Anh Long nhờ tôi thiết kế phân tần và lên thùng cho cặp loa Sony hàng thửa 30cm của anh không rõ model và cặp loa tép 11cm của Siemens cũng không rõ model. Như mọi khi tôi sẽ tiến hành đo đạc cho từng cặp loa của anh rồi mới...