Dự án loa

Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ loa 2 đường tiếng gồm Altec Lansing 3156 và JBL 2420
Anh Thắng mang tới cho chúng tôi 2 cặp loa gồm 1 cặp loa bass 40cm Altec Lansing 3156 và 1 cặp củ kèn trung cao JBL 2420 với mong muốn thiết kế một bộ phân tần cho cặp này.  Như mọi khi chúng tôi tiến hành đo đạc cho cả...