Dự án loa

Thiết kế phân tần loa ván hở 3 way sử dụng Eminence Alpha 15A, Electro Voice 12TRXB và tép kèn Beyma CP22
Sau khi làm cho anh Sơn một bộ ván hở 3 đường tiếng sử dụng Eminence Alpha 15A, một cặp bass 30cm không có thông tin và cặp kèn Magnavox chơi dải cao, anh khen hay và muốn làm thêm một bộ ván hở nữa cũng sử dụng Alpha 15A...
Thiết kế phân tần 3 đường tiếng sử dụng toàn bộ củ loa của Goodmans: Trebax, Midax và TDGX TWIN CONE
Anh Khanh mang tới cho shop 3 cặp loa của Goodmans: Cặp tép kèn Goodmans Trebax, cặp mid, mid high Goodmans Midax và cặp loa "toàn dải" 30cm Goodmans TDGX Twin Cone. Cả 3 cặp đều có trở kháng trên dưới 16 ohm. Lúc đầu anh chỉ chơi cặp "toàn dải"...
Bộ ván hở cho loa Phillips 15cm AD 70800-M4 của anh Hồ
Bộ ván hở cho loa Phillips 15cm AD 70800-M4 của anh Hồ. Với kích thước ván nhỏ và đường kính loa nhỏ như thế này thì anh Hồ cũng không kỳ vọng gì về dải trầm của loa do anh chỉ nghe vocal là chủ yếu.Loa có độ nhạy trung...