Dự án loa

Thiết kế phân tần cho Altec 416A ghép trung kèn JBL 2441 họng JBL 2360 và siêu tép Fostex T925

Thiết kế phân tần cho Altec 416A ghép trung kèn JBL 2441 họng JBL 2360 và siêu tép Fostex T925

Anh khách từ Nam Định chở loa tới shop với 3 cặp loa gồm bass 40cm Altec 416A lắp trong thùng JBL 4560 BKA (một củ bị đặt màng lệch, kêu lạo xạo khi nghe gần, shop phải đặt lại), một cặp trung kèn JBL 2441 gắn vào họng khủng JBL 2360, và siêu treble Fostex T925. 

Quy trình thiết kế trong clip này. 

 

Đang xem: Thiết kế phân tần cho Altec 416A ghép trung kèn JBL 2441 họng JBL 2360 và siêu tép Fostex T925

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng