Tin tức

SIÊU TÉP
SIÊU TÉPNhân có một số khách gọi tới em hỏi lấy siêu tép nhưng nhầm lẫn khi cho rằng siêu tép tức là tép kèn và ngược lại nên em lại thấy cần phải phân bua một chút.Siêu tép tiếng Tây là super treble hay super tweeter để chỉ những...
PHẦN MỀM TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC VÁN HỞ CHO TỪNG DRIVER
Shop sưu tầm được một phần mềm viét bằng Excel của Tây về cách tính toán kích thước ván hở theo thông số của từng driver, muốn chia sẻ với anh em để anh em tham khảo. Với phần mềm này, anh em chỉ việc nhập thông số của driver vào,...
PHÂN TẦN CHO LOA SIÊU TÉP (PHẦN 2)
PHÂN TẦN CHO LOA SIÊU TÉP (PHẦN 2)Trong phần trước tôi đã giới thiệu với anh em về phân tần cho siêu tép và tác dụng của chúng. Phân này tôi muốn giới thiệu thực tế hơn cho anh em dễ áp dụng vào thực tế, tại gần đây tôi...