Tin tức

CUỘN CẢM DÙNG CHO PHÂN TẦN LOA
Cuộn cảm, còn gọi là cuộn chặn, cuộn cản (choke), chức năng chính nói cho dễ hiểu là chỉ cho tần số thấp đi qua, còn chặn lại tần số cao. Được dùng trong các bộ lọc thông thấp, tiếng Anh là Low-pass filter, filter là lọc, chỉ cho thấp...
SIÊU TÉP
SIÊU TÉPNhân có một số khách gọi tới em hỏi lấy siêu tép nhưng nhầm lẫn khi cho rằng siêu tép tức là tép kèn và ngược lại nên em lại thấy cần phải phân bua một chút.Siêu tép tiếng Tây là super treble hay super tweeter để chỉ những...
PHẦN MỀM TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC VÁN HỞ CHO TỪNG DRIVER
Shop sưu tầm được một phần mềm viét bằng Excel của Tây về cách tính toán kích thước ván hở theo thông số của từng driver, muốn chia sẻ với anh em để anh em tham khảo. Với phần mềm này, anh em chỉ việc nhập thông số của driver vào,...