KỸ THUẬT LBAT (KHE CỘNG HƯỞNG)

KỸ THUẬT LBAT

Nhân có một số anh em hỏi là sao một số các loa ván hở lại có một cái khe và củ loa được lắp ở đằng sau, cái khe đó để làm gì thì tôi xin biên một bài nhỏ để giải thích về kỹ thuật đó. Lần trước có bác hỏi rồi mà tôi trả lời nó chưa cụ thể. Đây cũng là một kỹ thuật được sử dụng rất nhiều trong những đôi loa cổ và loa kèn.

Gọi là kỹ thuật LBAT (Loaded Baffle Acoustic Transducer), dịch ra thí nó ngang lắm nên em xin giải thích với anh em như sau:

Cái lỗ này một lần nữa lại liên quan tới việc ăn thịt lẫn nhau giữa tín hiệu ở mặt trước loa và tín hiệu ở mặt sau loa. Nó dựa theo Định luật 3 của Isaac Newton (Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều nhau), trong trường hợp này là vật A là màng của loa và vật B là không khí. Anh em lưu ý là để tạo ra âm thanh thì cần phải làm cho không khí chuyển động, tất cả những âm thanh mà chúng ta nghe thấy là do không khí chuyển động mà thành hết. 


Như vậy khi ta láp con Alpha 15a sau một cái lỗ (lỗ tròn hoặc lỗ vuông và thường nhỏ hơn nhiều đường kính mặt loa của nó - 38cm) thì khi màng loa chuyển động về phía trước để tạo âm thanh nó sẽ bị chặn bởi tấm ván và chỉ còn có mỗi cái lỗ nhỏ trên tấm ván để đẩy không khí ra thôi và chính vì người thì đông mà đường thì lại nhỏ nên nó tạo ra một áp suất cao ở bên trong cái lỗ đó (tức là nó bị tắc ở đó một lúc) nhưng khi thoát được ra ngoài khỏi cái lỗ đó thì nó gióng như kiểu anh em mình phun nước tưới cây bằng vòi ấy, bóp lại một tí thì nước nó phun ra sẽ mạnh và xa hơn, trường hợp này cũng vậy. Rồi đến khi cái màng loa sau khi tiến lên phía trước xong thì nó lại lùi trở lại, đẩy không khi ra đằng sau màng loa theo định luật đàn hồi của Newton đó, (việc này xảy ra là do cái nam châm nó hút lại) và khi nó hút lại thì áp suất ở mặt trước bên trong cái lỗ ấy nó lại giảm đi và làm chậm lại cái tín hiệu ở mặt sau ở màng loa và việc này giúp cho tín hiệu mặt trước và tín hiệu mặt sau nó bị lỡ nhịp và nó ít bị triệt tiêu lẫn nhau hơn. 


Anh em hình dùng là nhờ cái lỗ này mà băng đảng (tần số thấp) ở mặt trước và bằng đảng ở mặt sau hẹn nhau đi chém nhưng mà lệch giờ nên không chém nhau được. Kiểu thế mà không chém nhau được thì còn sống mà còn sống thì tức là còn nghe được tần số thấp.

Maybelle Vietnam/ Audilble Hertz Shop