Bộ ván hở cho loa Phillips 15cm AD 70800-M4 của anh Hồ

Bộ ván hở cho loa Phillips 15cm AD 70800-M4 của anh Hồ. Với kích thước ván nhỏ và đường kính loa nhỏ như thế này thì anh Hồ cũng không kỳ vọng gì về dải trầm của loa do anh chỉ nghe vocal là chủ yếu.
Loa có độ nhạy trung bình khoảng từ 90 tới 95dB, dải tần cũng chấp nhận được.
#phillips #loatoandaiphillips #phillipsad70800m4 #ad70800m4 #loavanho #openbafflespeaker #phillipsopenbaffle