Cập nhật bộ loa 2 đường tiếng độ lên 3 đường tiếng của anh Cảnh.

Cập nhật bộ loa 2 đường tiếng độ lên 3 đường tiếng của anh Cảnh.
Lúc đầu cắt cho con bass Scanspeak bậc 2 ở 700Hz (cuộn cảm 1.5mH) thấy bass ồn quá lại phải tháo ra cắt bậc 4 ở tần số 500Hz thì thấy đỡ hơn, nghe nhạc vàng với vocal rất hay nhưng mà để hay với nhiều thể loại khó hơn thì theo shop phải độ lại thùng bass.
#loascanspeak #phantan3duongtieng #loa3way #loa3duongtieng #phantan3way #seas