Dự án loa

THÙNG LOA ONKEN CHO LOA TOÀN DẢI 8.5cm FOSTEX FF85WK
Xin tiếp tục giới thiệu với anh em một mẫu thùng nữa của dòng loa toàn dải 8.5cm của Fostex FF85WK, một dòng loa hết sức phổ biến và đa tài.Như chúng tôi đã giới thiệu với anh em về dòng loa onken nói chung và cách thiết kế trước...
THÙNG CHO LOA TOÀN DẢI 8.5cm FOSTEX FF85WK
THÙNG LOA CHO FOSTEX FF85WK.Giới thiệu với anh em một thiết kế thùng loa khá lạ mắt của Fostex FF85WK từ người Nhật. Thùng loa có thiết kế rất gọn nhỏ phù hợp làm loa bookshelf.Thùng này thưc chất ra chính là kiểu thùng Double bass reflex mà tôi đã...
THÙNG LOA FRUGAL-HORN CHO LOA TOÀN DẢI 8.5cm FOSTEX FF85WK
THÙNG CHO LOA TOÀN DẢI 8,5cm FOSTEX FF85WKGiới thiệu với anh em một thiết kế thùng loa khác dành riêng cho FF85WK, thùng frugal-horn hay frugel-horn. Frugal với nghĩa là tiết kiệm, horn là kèn. Ý nói đây là một thùng loa thuộc họ kèn với chi phí rẻ. Frugal-horn...