Dự án loa

LOA 3 ĐƯỜNG TIẾNG CỦA ANH QUANG
Cặp loa 3 đường tiếng của anh Quang được ghép từ 38 miếng gỗ MDF 8mm để lấy các đường cong theo thiết kế trên Pinterest thay vì có thể ép thủy lực để có được, sau đó dán gỗ lạng óc chó. Hoàn thiện bao gồm chân tiêu âm...
THÊM LOA TÉP CHO BỘ VÁN HỞ 2 ĐƯỜNG TIẾNG CỦA MARTIN KING
Anh Thanh đến với chúng tôi nói rằng anh đang có một cặp Eminence Alpha 15A giờ anh muốn ghép với cặp toàn dải Fostex FE126En nhưng muốn thêm một đường tiếng nữa bằng con tép Sansui T-104 mà anh mua đươc ở Nhật vào thành 3 đường tiếng. Sansui T-104Đây...
GHÉP LOA 30CM ISOPHON VỚI BỘ VÁN HỞ 3 ĐƯỜNG TIẾNG
Anh Quang mới tới cho chúng tôi mọt cặp loa 30cm màng lõm tròn hình bát của Isophon đang được đóng thùng để chơi cùng với bộ ván hở 3 đường tiếng của anh với mong muốn sửa lại phân tần và tính toán lại thùng để cho nó hòa...