THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOA BASS KHÔNG TÊN 30cm

Đáp tuyến tần số:

Đáp tuyến cho thấy loa hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng từ 100Hz cho tới 4000Hz. Độ nhạy trung bình 95dB.

Thông số kỹ thuật cho thấy Qts của loa là 0.7. Khá phù hợp chơi loa ván hở. 

Với trường hợp của loa này, theo tôi nên chơi ván hở 3 đường tiếng, với loa bass là Eminence Alpha 15A, loa này làm loa trung, và thêm một con tép mành Fountek NeoX2.0 là đẹp nhất. Tôi đã tính toán và thiết kế dưới đây:

Đáp tuyến đây:


Audible Hertz Shop