Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 way gồm Altec 420A, trung kèn Altec 802-8D và siêu treble Fostex T500A

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng