Dự án loa

Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ loa 2way sử dụng driver Saba Permadyn 19-200 5298 và Saba 1670
Anh Dũng mang tới cho chúng tôi 2 cặp driver này của Saba và mong muốn thiết kế phân tần chơi ván hở. Tuy nhiên cặp loa này quá nhỏ (20cm) để có thể chơi ván hở nên tôi khuyên anh nên đóng thùng và anh muốn chúng tôi thiết...