Loa 3-waygồm HIVI M8N, TANG BAND W4-1337 và Fountek NeoCD1.0 của anh Quang

Cặp loa 3 đường tiếng của anh Quang được ghép từ 38 miếng gỗ MDF 8mm để lấy các đường cong theo thiết kế trên Pinterest thay vì có thể ép thủy lực để có được, sau đó dán gỗ lạng óc chó. Hoàn thiện bao gồm chân tiêu âm và trạm loa của Jantzen.

Driver trầm là Hivi M8N 8inch, driver trung là một con Tang Band W4-1337 4inch và tép sử dụng con tép mành Fountek NeoCD1.0 của chúng tôi phân phối (1,890,000/ cặp).

Loa có thể chơi thùng kín và bass reflex một cách linh hoạt (có thể tháo ra lắp vào miệng ống thông hơi).

#loa3way #hivim8n #fountekneocd10 #tangbandw41337 #3duongtieng#loathungkin #bassreflex


Audible Hertz Shop