Tin tức

SUBWOOFER ván hở
Nhân có một bác post ảnh và hỏi về một hệ thống loa ván hở sử dụng 2 con Eminence Alpha 15A được lắp ngược chiều nhau, một con thì quay mặt loa ra ngoài và  con quay đít ra ngoài. Em đành phải biên một bài về kiểu/ hệ...