Tin tức

Thiết kế phân tần loa ván hở 3 đường tiếng sử dụng Isophon P30/31A, Atelier Rulitt Lab 8 và Fountek NeoCD3.0
Anh Toàn mang tới 2 cặp loa gồm 1 cặp loa bass 30cm Isophon P30/31A và một cặp toàn dải 20cm Atelier Rullit Lab 8 với mong muốn làm một cặp loa ván hở. Sau khi đo đạc thì tôi đề nghị anh ghép thêm một trong những cặp tép...
TEST NHẠC TÍNH CỦA LOA
Loa về bản chất chỉ được phép tái tạo lại âm nhạc và không được bổ sung bất kỳ một “màu” nào (hay tần số âm thanh nào) thêm vào cái bản nhạc mà nó tái tạo đó. Tuy nhiên, dù làm loa hay cách nào thì cũng không tránh...