Dự án loa

Thiết kế phân tần cho loa ván hở 3 đường tiếng cho Electro Voice Michigan MT12
Đề bài: Cho trước một cặp loa đồng trục 30cm Electro Voice Michigan MT12 của anh Linh. Em hãy thiết kế một bộ ván hở 3 đường tiếng sử dụng driver này kết hợp với Eminence Alpha 15A và loa tép kèn Eminence APT200 của em. Bài giải:Hình ảnh của loa...
Bộ loa 3way sử dụng RFT 3702, Isophon DKMT 1226, Isophon DKT 110
ĐAnh Châu trong SG nhờ tôi đo và thiết kế phân tần cho 3 cặp loa của anh gồm RFT 3702 40cm làm bass, loa trung là loa kèn vuông của Isophon DKMT 1226 và dải cao là loa kèn DKT 110. Hai con DKMT 1226 và DKT 110 được...