Dự án loa

Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ ván hở 4 đường tiếng gồm Isophon P38A, RFT L3354 PBK, và Fountek NeoX3.0
Anh Minh đang chơi bộ loa ván hở 4 đường tiếng sử dụng 1 cặp bass 15inch Isophon P38a, 1 cặp RFT L3354 PBK 30cm, 1 cặp loa toàn dải 20cm màng giấy không có giấy khai sinh và 1 cặp tép giấy Siemens mà nhìn là biết chỉ oánh...