Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho các driver cổ Telefunken, Isophon và Siemens của anh Vĩnh phần 2.
Anh Vĩnh mang tới cho tôi 8 cặp loa khác nhau mà anh có: 2 cặp loa Telefunken 30cm và 20cm, 1 cặp Isophon 30cm nhìn giống P30-37A, 1 cặp Isophon P203 20cm, 1 cặp Isophon 12cm gân cao su lồi, nam châm rất to, 1 cặp Isophon P100, 1...
Bộ loa 3way thùng kín sử dụng Isophon PSL 203-35, OPD 177 và Phillips AD 0162 T8
Anh Hưng có 4 cặp loa, 1 cặp loa Isophon 20cm, PSL 203-35, 1 cặt loa oval lấy từ thùng Orion HS200, 1 cặp loa tép dome của Phillips và 1 cặp loa tép oval không rõ nhãn hiệu của Isophon.1.Cặp loa Isophon PSL 203-35Chúng ta sẽ tiến hành đo...