Tụ Nippon 100uF 50V

Tụ Nippon (Nhật) hàng thừa dự án, mới cứng, gần 100 con.
20,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ Nippon (Nhật) hàng thừa dự án, mới cứng, gần 100 con. 

Sản phẩm khác