0.56uF 400Vdc

Tụ phân tần của Jantzen dòng Cross Cap 400V.
42,000₫

Tình trạng: Hàng đang về

Tụ phân tần của Jantzen dòng Cross Cap 400V. 

Sản phẩm khác