Tin tức

CÁCH TÍNH ĐƯỜNG KÍNH VÀ ĐỘ DÀI LỖ THÔNG HƠI
CÁCH TÍNH ĐƯỜNG KÍNH VÀ ĐỘ DÀI LỖ THÔNG HƠITrước có một cụ bảo là lỗ thông hơi chả có công thức nào hết, nay tôi muốn nói với cụ ấy rằng mọi thứ trên thế giới này đều đã, đang và sẽ được phương trình hóa rồi từ đó...
CÁCH TÍNH THỂ TÍCH/ KÍCH THƯỚC THÙNG LOA
CÁCH TÍNH THỂ TÍCH/ KÍCH THƯỚC THÙNG LOA  Định post bài tính kích thước lỗ thông hơi mà mới nhớ ra là để tính được nó cần phải biết thể tích thùng loa đã nên tôi biên một bài tính thể tích thùng loa trước cho anh em tham khảo và...