Tin tức

CUỘN CẢM DÙNG CHO PHÂN TẦN LOA
Cuộn cảm, còn gọi là cuộn chặn, cuộn cản (choke), chức năng chính nói cho dễ hiểu là chỉ cho tần số thấp đi qua, còn chặn lại tần số cao. Được dùng trong các bộ lọc thông thấp, tiếng Anh là Low-pass filter, filter là lọc, chỉ cho thấp...