Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho các driver cổ Telefunken, Isophon và Siemens của anh Vĩnh phần 1.
Anh Vĩnh mang tới cho tôi 8 cặp loa khác nhau mà anh có: 2 cặp loa Telefunken 30cm và 20cm, 1 cặp Isophon 30cm nhìn giống P30-37A, 1 cặp Isophon P203 20cm, 1 cặp Isophon 12cm gân cao su lồi, nam châm rất to, 1 cặp Isophon P100, 1...
Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ ván hở 4 đường tiếng gồm Isophon P38A, RFT L3354 PBK, và Fountek NeoX3.0
Anh Minh đang chơi bộ loa ván hở 4 đường tiếng sử dụng 1 cặp bass 15inch Isophon P38a, 1 cặp RFT L3354 PBK 30cm, 1 cặp loa toàn dải 20cm màng giấy không có giấy khai sinh và 1 cặp tép giấy Siemens mà nhìn là biết chỉ oánh...