8uF 250VDC

Tụ phân tần của ERSE, dòng tụ phim 250vdc High Quality Metallized Polyester Film PeX Cap. Dòng tụ tầm trung...
86,000₫

Tình trạng: Hàng đang về

Tụ phân tần của ERSE, dòng tụ phim 250vdc High Quality Metallized Polyester Film PeX Cap. Dòng tụ tầm trung của hãng. Phù hợp với các mạch phân tần cho loa tép và loa trung. 

Sản phẩm khác