3uF 250V

Tụ phân tần của ERSE dòng tụ phim PulseX - Metallized Polypropylene 250VDC. Dòng tụ tầm trung của hãng. Phù hợp...
66,000₫

Tình trạng: Hàng đang về

Tụ phân tần của ERSE dòng tụ phim PulseX - Metallized Polypropylene 250VDC. Dòng tụ tầm trung của hãng. Phù hợp với các mạch phân tần cho loa tép và loa trung. 

Sản phẩm khác