0.18uF 630V

Tụ phân tần của ERSE dòng tụ phim PulseX - Metallized Polypropylene 630VDC. Dòng tụ tầm trung của hãng. Phù hợp...
46,000₫

Tình trạng: Hàng đang về

Tụ phân tần của ERSE dòng tụ phim PulseX - Metallized Polypropylene 630VDC. Dòng tụ tầm trung của hãng. Phù hợp với các mạch phân tần cho loa tép và loa trung. 

Sản phẩm khác