9.1uF 400v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 9.1uF 400v, 0.0003ohms DF, 25mm D x 38mm L
108,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 9.1uF 400v, 0.0003ohms DF, 25mm D x 38mm L

Sản phẩm khác