68uF 250v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 68uF 250v, 0.0010ohms DF, 43mm D x 60mm L
398,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 68uF 250v, 0.0010ohms DF, 43mm D x 60mm L

Sản phẩm khác