62uF 400v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen  62uF 400v, 0.0010ohms DF, 47mm D x 65mm L
409,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen  62uF 400v, 0.0010ohms DF, 47mm D x 65mm L

Sản phẩm khác