39uF 400v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen  39uF 400v, 0.0007ohms DF, 40mm D x 60mm L
275,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen  39uF 400v, 0.0007ohms DF, 40mm D x 60mm L

Sản phẩm khác