24uF 400v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 24uF 400v, 0.0005ohms DF, 36mm D x 45mm L
189,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 24uF 400v, 0.0005ohms DF, 36mm D x 45mm L

Sản phẩm khác