16uF 250v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 16uF Fast Capacitors 250v PA Series Metallized Polypropylene, 0.0004ohms DF, 27mm D x...
132,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 16uF Fast Capacitors 250v PA Series Metallized Polypropylene, 0.0004ohms DF, 27mm D x 38mm L.

Sản phẩm khác