0.68uF 630v

Tụ phân tần Fast cap của Solen 0.68uF 630v, 0.0001ohms DF, 14mm D x 25mm L
45,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast cap của Solen 0.68uF 630v, 0.0001ohms DF, 14mm D x 25mm L

Sản phẩm khác