0.047uF 1000v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 0.047uF 1000v, 0.00017ohms DF, 11mm D x 28mm L
55,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 0.047uF 1000v, 0.00017ohms DF, 11mm D x 28mm L

Sản phẩm khác