0.022uF 1000v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 0.022uF 1000v, 0.00013ohms DF, 10mm D x 21mm L
49,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 0.022uF 1000v, 0.00013ohms DF, 10mm D x 21mm L

Sản phẩm khác