0.010uF 1000v

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 0.010uF 1000v, 0.00011ohms DF, 7mm D x 16mm L
46,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần Fast Cap của Solen 0.010uF 1000v, 0.00011ohms DF, 7mm D x 16mm L

Sản phẩm khác