Tụ 0.15uF 400V Jantzen Cross Cap

Tụ phân tần của Jantzen dòng Cross Cap 400V.
30,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Tụ phân tần của Jantzen dòng Cross Cap 400V. 

Sản phẩm khác