THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOA TÉP GIẤY KHÔNG CÓ THÔNG TIN

Dải tần:

Dải tần hoạt động hiệu quả từ 2,000Hz cho tới 12,000Hz, driver này hợp nhất là làm trung cao.