Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ 3way gồm RFT L3060 PB, ISOPHON DKT11/C110/8 va Fostex T925A

Khách mang tới 1 cặp woofer 30cm RFT L3060 PB, 1 cặp tép kèn Isophon DKT11/C110/8, 1 cặp tép giấy, 1 cặp siêu tép Fostex T925A nhờ shop đo hộ và lên cấu hình 3 đường tiếng cho 4 cặp này để kết hợp với một cặp woofer 30cm đã đóng thùng ở nhà. Tức là 4 chọn 3 và chỉ cần đánh trung cao thôi.

1. Loa RFT L3060 PB

Đặc tuyến trở kháng của RFT L3060 PB

 Hệ số Qts vào khoảng 0.42, khá là thấp. Loa này không phù hợp để làm loa bass chơi ván hở lắm, nhưng làm loa trung thì ok. 

Fs khá là sâu, 56Hz

Trở kháng 6 ohm

Đặc tuyến tần số

Loa có một whizzer cone ở trên mặt khiến cho nó nhìn như một loa toàn dải nhưng thực chất dải tần tốt nhất của nó chỉ là từ khoảng 150Hz cho tới tầm 8,000Hz thôi. Dải rộng thật nhưng 2 đầu cao và thấp rất thiếu. Trong hệ này chỉ lấy từ 200Hz tới 4,000Hz. 

2. Loa tép kèn Isophon DKT11/C110/8

Sau khi đo loa kèn Isophon DKT11/C110/8 và loa tép giấy thì thây rằng dải tần của 2 ông này gần như là trùng nhau ở khoảng trung cao, tép giấy rộng hơn một chút về tần thấp nhưng mà dải tần của Isophon DKT11/C110/8 đẹp hơn nhất là ở dải trung cao nên tôi tư vấn khách dùng con này còn tép giấy bỏ qua. 

Đường cong trở kháng của Isophon DKT11/C110/8

Fs = 858, khá là cao, như vậy, để cắt cho ông này thì tốt thiểu phải cắt ở tầm 2,000Hz trở lên và hãng có khuyến cáo là tầm 4,000Hz ở đít loa. 

Đáp tuyến tần số:

Mặc dù ở đít loa ghi là tới 20,000Hz nhưng thực chất nó chỉ từ tầm 1000Hz tới tầm 12,000Hz là đẹp nhất. 

Độ nhạy của loa trung bình vào khoảng 93dB. Nhìn vào có thể thấy con này làm loa trung rất ok. Dải cao thiếu còn lại có thể cân bằng bằng con siêu tép Fostex T925A mà khách mang tới.

Mạch phân tần dự kiến của bộ 3 đường tiếng đánh trung cao này như sau:

Trong đó S1 là Fostex T925a, S2 là Isophon DKT11/C110/8 và S3 là RFT L3060 PB.

Do dải tần dùng được của RFT L3060 khá hẹp và chủ yếu nằm trong dải trung tần nên chỉ cần cắt tụ đủ sâu để lấy cả dải đó là được, dải cao mặc kệ cho nó chồng dải với con Isophon kèn.

Con Ísophon kèn dải từ 1,000 tới tầm 12,000 rất đẹp nên cần cắt sâu xuống bằng cuộn 3mH đồng thời cắt dải cao với tụ 68uF đủ để lấy gần như những gì tốt đẹp nhất của nó.  

Con Fostex sẽ đảm nhiệm phần còn lại của dải cao. 

Đáp tần sau khi mô phỏng:

Phần thiếu của đáp tuyến ở dải thấp sẽ được con woofer 30cm trong thùng xử lý. 

Shop đang test với dải dưới là Eminence Alpha 15A và thấy khá cân bằng.

Audible Hertz Shop.