THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOA NỈ SONY VÀ LOA TÉP NỈ SONY

Một khách hàng mang tới 2 cặp loa nỉ Sony 2 đuòng tiếng nhờ shop đo hộ và lên thùng.

Loa nỉ SONY 10cm.

Loa tép nỉ SONY.

Sau khi đo loa nỉ SONY 10cm thì thấy rằng dòng loa này có thể chơi ván hở được với hệ số Qts khá cao (0.84), tất nhiên là làm loa trung thôi. 

Vas của loa là 3.7 lít.

Dựa vào Vas có thể tính ra thể tích thùng cần có của con tép nỉ này là 34 lít.

Đáp tuyến tần số:

Độ nhạy khoảng 85dB và dải tần làm việc trong khoảng từ 200Hz tới 12kHz là đẹp nhất.

Sau đây là thong số của loa tép nỉ SONY.


Loa có trở kháng 5 ohm, Fs = 425Hz.

Đáp tuyến tần số:

Cặp tép nỉ này đẹp nhất là từ 3000Hz trở lên và độ nhạy chỉ 85dB.

Sau khi test demo thì chúng tôi cắt bằng tụ 1uF cho tép nỉ Sony vì cặp 2 đường tiếng này quá rẻ để đầu tư một bộ phân tần chuẩn cho nó. 


Audible Hertz Shop