THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOA ISOPHON P30/37/10 bản HIFI ECHOLETE

Trở khang 4 ohm

Đáp tuyến tân số đo tại 1W/ 2.83VAC

Đáp tuyến trường gần của driver này tính trong khoảng tần từ 20Hz tới 400Hz, đáp tuyến tần số cho thấy dải trầm và trung trầm rất đẹp. 

Đáp tuyến trường xa của ISOPHON P30/37/10, độ nhạy rất cao, lên tới 100dB. 

Dải tần hoạt động: 50Hz tới 5000Hz. 

Đường cong trở kháng cho thấy loa này có thể dùng chơi ván hở nhưng là kiểu open back (hở lưng) với Qts ở khoảng 0.6, 0.7. 

Sơ đồ phân tần ghép giữa Isophon P30/37/10 và loa tép RFT L9801. S1 là RFT L9801 và S2 là ISOPHON. 

Đáp tuyến tần số sau khi lắp phân tần

Audible Hertz Shop.