Thiết kế phân tần loa ván hở 2 đường tiếng sử dụng 2 cặp Eminence Alpha 15A và Visaton BG 20

Tuấn có một cặp loa toàn dải 20cm Visaton BG 20 và anh muốn chơi loa ván hở, đặc biệt là muốn chơi theo cấu hình của hãng Pure Audio Projects, một cấu hình loa đối xứng nhìn rất đẹp mắt mà âm trường lại lớn. Anh nghĩ tới Eminence Alpha 15A chơi loa bass và muốn nhờ shop lên thiết kế phân tần cho cấu hình này. 

Dưới đây là toàn bộ quá trình thiết kế phân tần chi tiết để anh em tham khảo.

IFrame

Cả bộ chỉ hết tầm 15,000,000, rẻ hơn gần 10 lần so với chơi loa hãng PAP, hihi.