Dự án loa

Bộ loa 3way sử dụng RFT 3702, Isophon DKMT 1226, Isophon DKT 110
ĐAnh Châu trong SG nhờ tôi đo và thiết kế phân tần cho 3 cặp loa của anh gồm RFT 3702 40cm làm bass, loa trung là loa kèn vuông của Isophon DKMT 1226 và dải cao là loa kèn DKT 110. Hai con DKMT 1226 và DKT 110 được...