Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho loa Isophon P30-37A, Diatone P-610FB và Fountek NeoCD3.5H
Anh Long mang tới cho tôi 2 cặp loa gồm 1 cặp loa bass 30cm Isophon P30/37A với mong muốn làm một cặp loa ván hở kết hợp với một cặp tép mà tôi đang phân phối là tép mành Fountek NeoCD3.5H. Tuy nhiên, tôi đã tư vấn anh nên...
Thiết kế bộ ván hở 3 đường tiếng sử dụng driver 30cm Pioneer PW-302A
Anh Linh gửi tới cho tôi 1 cặp loa 30cm hiệu Pioneer PW-302A với mong muốn dùng cặp driver này làm loa trung kết hợp với Eminence Alpha 15A chơi ván hở, thiếu tép thì chơi thêm cặp tép kèn Eminence APT-200 nữa, tức là tôi sẽ phải  thiết kế...