Dự án loa

Thiết kế phân tần cho bộ loa bookshelf 2 đường tiếng gồm Seas Excel W18NX001 và Fountek NeoCD3.0
Đề bài: Anh Cường mang tới 1 cặp loa bass 18cm của Seas, tên đầy đủ là Excel W18NX001 với mong muốn ghép cùng một con tép mành của chúng tôi mà trước đây anh đã từng sử dụng, Fountek NeoCD3.0. Anh mong muốn thiết kế một bộ phân tần...