Dự án loa

THÙNG LOA ONKEN CHO LOA TOÀN DẢI 8.5cm FOSTEX FF85WK
Xin tiếp tục giới thiệu với anh em một mẫu thùng nữa của dòng loa toàn dải 8.5cm của Fostex FF85WK, một dòng loa hết sức phổ biến và đa tài.Như chúng tôi đã giới thiệu với anh em về dòng loa onken nói chung và cách thiết kế trước...