Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho các driver cổ Telefunken, Isophon và Siemens của anh Vĩnh phần 2.
Anh Vĩnh mang tới cho tôi 8 cặp loa khác nhau mà anh có: 2 cặp loa Telefunken 30cm và 20cm, 1 cặp Isophon 30cm nhìn giống P30-37A, 1 cặp Isophon P203 20cm, 1 cặp Isophon 12cm gân cao su lồi, nam châm rất to, 1 cặp Isophon P100, 1...
Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ loa 3 đường tiếng gồm RFT L3060, Isophon P30-31-10T và Lo-D H-54HD
Anh Bao có 3 cặp loa gồm 1 cặp RFT 30cm L3060, 1 cặp Isophon P30-31-10T cũng 30cm và một cặp tép kèn của Nhật Lo-D Hitachi H-54HD và anh muốn tôi tính toán hộ phân tần để lên thùng 3 đường tiếng cho bộ này. Anh cũng muốn chơi...
Ghép loa 30CM ISOPHON với RFT L3060, Isophon DKT 11-C110-8 và Fostex T925A
Anh Quang mới tới cho chúng tôi mọt cặp loa 30cm màng lõm tròn hình bát của Isophon đang được đóng thùng để chơi cùng với bộ ván hở 3 đường tiếng của anh với mong muốn sửa lại phân tần và tính toán lại thùng để cho nó hòa...