Dự án loa

Thiết kế phân tần nâng cấp loa 2 đường tiếng lên 3 đường tiếng sử dụng driver Seas cổ.
Anh Cảnh đang có một cặp loa thùng bookshelf DIY sử dụng cặp củ Scanspeak đời cổ và một cắp loa tép dome MB HTL 1319 và bộ phân tần DIY sử dụng các linh kiện kém phẩm chất với mong muốn nâng cấp bộ loa hiện tại thành 3...
Thiết kế phân tần cho bộ loa bookshelf 2 đường tiếng gồm Seas Excel W18NX001 và Fountek NeoCD3.0
Đề bài: Anh Cường mang tới 1 cặp loa bass 18cm của Seas, tên đầy đủ là Excel W18NX001 với mong muốn ghép cùng một con tép mành của chúng tôi mà trước đây anh đã từng sử dụng, Fountek NeoCD3.0. Anh mong muốn thiết kế một bộ phân tần...
Đo đạc và thiết kế phân tần cho bộ loa 2way sử dụng driver Saba Permadyn 19-200 5298 và Saba 1670
Anh Dũng mang tới cho chúng tôi 2 cặp driver này của Saba và mong muốn thiết kế phân tần chơi ván hở. Tuy nhiên cặp loa này quá nhỏ (20cm) để có thể chơi ván hở nên tôi khuyên anh nên đóng thùng và anh muốn chúng tôi thiết...