Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho loa Isophon P30-37A, Diatone P-610FB và Fountek NeoCD3.5H
Anh Long mang tới cho tôi 2 cặp loa gồm 1 cặp loa bass 30cm Isophon P30/37A với mong muốn làm một cặp loa ván hở kết hợp với một cặp tép mà tôi đang phân phối là tép mành Fountek NeoCD3.5H. Tuy nhiên, tôi đã tư vấn anh nên...