Dự án loa

Thiết kế phân tần 3 đường tiếng cho loa Isophon P30-37A, Diatone P-610FB và Fountek NeoCD3.5H
Anh Long mang tới cho tôi 2 cặp loa gồm 1 cặp loa bass 30cm Isophon P30/37A với mong muốn làm một cặp loa ván hở kết hợp với một cặp tép mà tôi đang phân phối là tép mành Fountek NeoCD3.5H. Tuy nhiên, tôi đã tư vấn anh nên...
Thiết kế phân tần cho bộ loa bookshelf 2 đường tiếng gồm Seas Excel W18NX001 và Fountek NeoCD3.0
Đề bài: Anh Cường mang tới 1 cặp loa bass 18cm của Seas, tên đầy đủ là Excel W18NX001 với mong muốn ghép cùng một con tép mành của chúng tôi mà trước đây anh đã từng sử dụng, Fountek NeoCD3.0. Anh mong muốn thiết kế một bộ phân tần...