Dự án loa

Ghép loa 30CM ISOPHON với RFT L3060, Isophon DKT 11-C110-8 và Fostex T925A
Anh Quang mới tới cho chúng tôi mọt cặp loa 30cm màng lõm tròn hình bát của Isophon đang được đóng thùng để chơi cùng với bộ ván hở 3 đường tiếng của anh với mong muốn sửa lại phân tần và tính toán lại thùng để cho nó hòa...